Vícepráce od 1.1.2022

Dopravné…26 Kč / km
Střešní montér…660 Kč / hod.
Elektromontér…660 Kč / hod.
Servisní montér…860 Kč / hod.
Úprava elektroměrového rozvaděče dle podmínek distributoraIndividuální nacenění
Výměna hlavního jističe…2 000 Kč paušál do 50A/3f
Instalace jednoho zálohového okruhu / každého dalšího v pořadí v domovním rozvaděči (technické řešení vyhodnotí elektrikář Zhotovitele)…2 000 Kč
Montážní plošina…6 200 Kč / den paušál

Ceny včetně DPH