FOTOVOLTAIKA PRO FIRMY

Fotovoltaická elektrárna je pro vás momentálně ideálním zdrojem energie potřebné pro provoz objektu. Zároveň je tímto způsobem možno docílit snížení nákladů rostoucích cen energií. Je-li elektrárna správně navržena, je možno využít až 100% energie z její výroby a snížit tak náklady na nákup energií. Nespotřebovanou energii je možno odprodat do distribuční soustavy ke vzájemné spokojenosti obou stran. Energii je také možno uložit do baterií a použít pro vlastní potřebu.

Jak fungujeme pro vás – STŘEŠNÍ REALIZACE

 1. Schůzka a řešení

Na první schůzce probereme všechny vaše požadavky na optimalizaci. Měřením a analýzou sítě NN (do 1000V…..VN) všem odběratelům elektrické energie (typ A, B, C, D) provedeme kompletní analýzu odběru (stávající energie) a pomocí analyzátoru kvality el. energie, který měří parametry el. sítě

 • měření činnosti kompenzačního zařízení
 • měření parametrů 3f. sítě
 • měření výskytu vyšších harmonických
 • měření celkového odběru odběratele
 • měření pro optimalizaci 1/4 hodinového tech. maxima
 • měření toků činné a jalové energie
 • měření nesymetrií
 • měření flickru (krátkodobé poklesy napětí)

Ze získaných informací uděláme návrh fotovoltaické elektrárny pro vaši firmu, obec nebo město. Nabídku si společně probereme a po odsouhlasení podepíšeme smlouvu o dílo.

 1. Podpis smlouvy

Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy následuje rezervace výkonu pro vaši FVE u distributora elektrické energie. Jakmile obdržíme smlouvu o připojení výrobny, začíná proces realizace. Následuje ostrá projektové dokumentace dle potřeby stavby. Všechny druhy projektové dokumentace které jsou potřebné pro Vás samozřejmě rádi zpracujeme.

 • Studie stavby
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí / řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP/DOS)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení
 1. Realizace FVE

V souladu se smlouvou o dílo začneme instalaci vaší fotovoltaické elektrárny. Po celou dobu výstavby je vám k dispozici zkušený projektant nebo projektový manažer dle velikosti elektrárny

 1. Spuštění elektrárny

Elektrárnu nejprve uvedeme do provozu v režimu (zkušebního provozu). Následuje vaše zaškolení a pak po ukončení (zkušebního provozu ) uvedeme elektrárnu do standardního provozu a vy začínáte výrobu vlastní čisté energii pro potřeby vaší společnosti, města nebo obce.

Jak fungujeme pro Vás – POZEMNÍ REALIZACE

 1. Studie a stavební povolení
 • Studie proveditelnosti
 • Smlouva o připojení k DS
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vyjádření dotčených orgánů
 • Vyjmutí ze zem. půdního fondu
 • Statické posudky
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Stavební povolení
 1. Výstavba
 • FV panely kat. TIER 1
 • Střídače decentrální nebo centrální
 • Vrtané nebo zatloukané konstrukce do země
 • Kompletní kabelové trasy a zemní práce
 • VN trafostanice beton nebo kontejner
 • Dispečerské řízení dle PPDS
 • Napojení na monitoring
 • Oplocení pozemku + EZS
 1. Kolaudace, PPP, licence
 • Vyjádření dotčených orgánů
 • Kolaudační řízení
 • Žádost o první paralelní připojení (UPOTS a UTP)
 • Zajištění licence na výrobu elektrické energie
 • Registrace v systému OTE
 • Smlouva o výkupu elektrické energie