KOMUNITNÍ ENERGETIKA

V březnu roku 2022 vznikla první zájmová organizace Unie komunitní energetiky, která se věnuje systematickému prosazování tohoto tématu v Česku. Založily ji společně expertní organizace Frank Bold a Hnutí DUHA. Firma ELROsystem s.r.o. je členem Unie komunitní energetiky  a pomáhá Komunitní energetiku včlenit do českého právního řádu a  implementovat jí do praxe.

Komunitní energetika je systém výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných skupinou občanů, obcí nebo dalších komunit. Komunitní obnovitelné zdroje fungují na zcela odlišném principu než běžné elektrárny vedené komerčními firmami.

Smyslem komunitní energetiky není finanční zisk, tak jako to má řada komerčních subjektů působících v oblasti energetiky. Hlavním smyslem je poskytování environmentálních, sociálních a ekonomických služeb místní komunitě, obci nebo jinému společenství vlastníků. Komunitní elektrárny jsou ve vlastnictví a správě místních lidí, obcí, farmářů, zemědělců nebo sousedů.

Principy komunitní energetiky

Demokratizace

Komunitní energetika se vyznačuje tím, že elektrárny jsou ve vlastnictví lidí, kteří demokraticky rozhodují o její správě a rozvoji. Lidé se organizují v rámci tzv. energetických společenstvích nebo energetických družstvech, podílejí se na výstavbě nových obnovitelných zdrojů energie a vyrobenou energii mezi sebou lokálně sdílejí a spotřebovávají, případně ji prodávají a zisky si částečně rozdělují např. dle investovaných podílů, ale především dále investují do místního rozvoje.

Decentralizace

Díky decentralizaci energetiky se můžou do výroby a sdílení elektřiny zapojit tisíce obcí a komunit. Soustava pro přenos elektrické energie tak nemusí být silně centralizovaná, závislá na několika hlavních, zejména fosilních, zdrojích. Na výrobě elektřiny se tak podílejí stovky energetických komunit. Energetická společenství představují nedílnou součást nového energetického systému založeného na lokální výrobě a spotřebě energie z obnovitelných zdrojů.

Dekarbonizace

Dekarbonizací se rozumí zbavení naší energetiky fosilních paliv tak, abychom přešli na nízkoemisní nebo bezemisní obnovitelné zdroje.

Digitalizace

Efektivní fungování komunitní energetiky usnadňují nové technologie, které umožňují oboustrannou komunikaci mezi výrobcem a spotřebitelem prostřednictvím chytré sítě (smart grid) a díky tomu řídí optimalizaci spotřeby.

Historie komunitní energetiky

Projekty komunitní energetiky, na jejichž počátku stáli v 70. letech environmentálně orientovaní nadšenci a do kterých se zapojovaly tisíce místních, začaly vznikat v Dánsku, Švédsku nebo Německu. V té době ještě bez sebemenšího zájmu velkých energetických společností (roli sehrál i fakt, že technologie obnovitelných zdrojů v té době teprve začínaly a v porovnání s klasickými elektrárnami šlo o „drobné“).

Scéna kolem komunitní energetiky se postupně začala profesionalizovat, vznikaly další a větší projekty, národní asociace nebo orientace na další energetické služby, kdy k výrobě energie přibyla e-mobilita, energetické úspory v podobě zateplování budov nebo distribuce elektřiny či tepla. V posledních letech však dochází k posunu a hledají se jiné, více tržně orientované systémy podpory obnovitelných zdrojů, např. aukce.

ČR

Stát nyní vytvoří legislativní prostředí pro vznik energetických komunit, jak mu to ukládá evropská legislativa. Dvě směrnice, které mají za cíl komunitní energetiku včlenit do českého právního řádu, stále nejsou společně implementovány. Za to Česku hrozí pokuta od Evropské komise. Novela energetického zákona, která by měla komunitní energetiku obsáhnout, se právě připravuje, stejně tak, jako vyhláška ERÚ o trhu s elektřinou, která umožní sdílení energie v bytových domech bez nutnosti sjednocení odběrného místa. Vzniklo tu však řada obecních projektů. V ČR je aktuálně zhruba 160 obcí, které využívají k výrobě elektřiny i tepla obnovitelné zdroje a fungují na principech komunitní energetiky. Patří mezi ně například Litultovice, Mikolajice, Litoměřice, Chrudim, Kněžice, Zlín, Prosiměřice, Dolní Bojanovice, Ludgeřovice.