Systém skladování energie

Systémy skladování energie poskytují inteligentní řízení zátěže pro přenos a distribuci energie a modulují frekvenci a špičku v čase podle zatížení rozvodné sítě. Systém ukládání energie má funkce zvýšení a rozšíření kapacity, záložního napájení atd. Může přijímat více obnovitelné energie při přenosu a distribuci energie, aby byl zajištěn bezpečný, stabilní, efektivní a levný provoz elektrické sítě. Používá se hlavně v průmyslových parcích, komerčních oblastech, nabíjecích stanicích a dalších příležitostech s velkými výkyvy zatížení. Dokonce i podniky bez solárních fotovoltaických systémů mohou těžit ze schopnosti baterií snížit špičkovou spotřebu energie a přesunout spotřebu sítě na hodiny mimo špičku.

Úplný seznam funkcí

Optimalizace odběrových tarifů Energie získaná při nízkém tarifu je uložena do baterií a použita během vysokého tarifu.
Uložení fotovoltaické energie pro pozdější využití Nespotřebovaná energie ze solárních panelů se ukládá do úložiště, čímž se výrazně zvyšuje její využití.
Záložní zdroj energie Možnost překlenout výpadek sítě z úložiště.
Reakce na spotřebu Poskytování činného výkonu na základě okamžité spotřeby.a také hladiny 1/4h maxima
Zvýšení výkonu sítě Navýšení maximálního výkonu nad rámec možností přípojky nebo pojistky.
Udržování napětí Podpora sítě při udržování napětí v zadaném rozpětí.
Vyrovnávání fází Přesměrování energie z vysokonapěťových do nízkonapěťových fází.
Kompenzace jalového výkonu Uzpůsobení účiníku sítě spotřebováním či vytvořením jalového výkonu.
Přizpůsobení frekvence Uzpůsobení činného výkonu posílaného do/čerpaného ze sítě podle naměřené odchylky od nominální frekvence sítě.
Micro-grid Poskytnutí energie v izolované síti v kombinaci s místními zdroji, například solárními panely, v době jejich neaktivity.
Optimální provoz generátoru Optimalizace spotřeby paliva generátorů snížením počtu náběhů a prodloužením provozních časů v optimálním režimu.
 

Standardy a certifikace

  IP 55
Bezpečnost IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477, UL1741, UL9540, AS4777-2
 
Síť VDE-AR-N 4105, EN50438, IEEE 1547, IEEE 1547.1, UL1741 (další jsou v procesu schvalování)
EMC IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
Životní prostředí ETSI EN 300 019:2-1 (Třída 1.2), ETSI EN 300 019:2-2 (Třída 2.3), ETSI EN 300 019:2-3 (Třída 3.2)
 

Jak fungujeme pro vás

1
Schůzka a řešení (uložiště energie)

Na první schůzce probereme všechny vaše požadavky na optimalizaci. Měřením a analýzou sítě NN-VN (do 1000V…..VN do max.) všem odběratelům elektrické energie (typ A, B, C, D) a další odběratel. Provedeme kompletní analýzu odběru (stávající energie) a pomocí analyzátoru kvality el. energie, kompletní analýzu parametrů el. sítě

– měření činnosti kompenzačního zařízení
– měření parametrů 3f. sítě
– měření výskytu vyšších harmonických
– měření celkového odběru odběratele
– měření pro optimalizaci 1/4 hodinového tech. maxima
– měření toků činné a jalové energie
– měření nesymetrií
– měření flickru (krátkodobé poklesy napětí)

Ze získaných informací uděláme návrh systému uložiště energie pro vaši firmu, obec nebo město. Nabídku si společně probereme a po odsouhlasení podepíšeme smlouvu o dílo. Dle potřeb investora současně řešíme také dotace.

2
Podpis smlouvy
Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy následuje rezervace výkonu a příkonu u distributora elektrické energie. Jakmile obdržíme smlouvu o připojení, začíná proces realizace. Následuje ostrá projektové dokumentace dle potřeby stavby. Všechny druhy projektové dokumentace které jsou potřebné pro Vás samozřejmě rádi zpracujeme.

– Studie stavby- v případě že není realizovaná dříve
– Dokumentace pro územní rozhodnutí / řízení (DUR)
– Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP/DOS)
– Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
– Dokumentace skutečného provedení

Dle potřeb investora současně řešíme také dotace.

3
Realizace FVE
V souladu se smlouvou o dílo začneme instalaci uložiště. Po celou dobu výstavby je vám k dispozici zkušený projektant nebo projektový manažer dle velikosti kapacity uložiště.

4
Spuštění
Nejprve uvedeme do provozu v režimu (zkušebního provozu). Následuje vaše zaškolení a pak po ukončení (zkušebního provozu) uvedeme systém do standardního provozu a vy začínáte systém provozovat pro potřeby vaší společnosti, města nebo obce.
Realizace do 1Mh bod 1- 4 trvá…. 7 – max. 19 měsíců. Bez času získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu.