SYSTÉM SKLADOVÁNÍ ENERGIE

Systémy skladování energie poskytují inteligentní řízení zátěže pro přenos a distribuci energie a modulují frekvenci a špičku v čase podle zatížení rozvodné sítě. Systém ukládání energie má funkce zvýšení a rozšíření kapacity, záložního napájení atd. Může přijímat více obnovitelné energie při přenosu a distribuci energie, aby byl zajištěn bezpečný, stabilní, efektivní a levný provoz elektrické sítě. Používá se hlavně v průmyslových parcích, komerčních oblastech, nabíjecích stanicích a dalších příležitostech s velkými výkyvy zatížení. Dokonce i podniky bez solárních fotovoltaických systémů mohou těžit ze schopnosti baterií snížit špičkovou spotřebu energie a přesunout spotřebu sítě na hodiny mimo špičku.

Úplný seznam funkcí

 Optimalizace odběrových tarifůEnergie získaná při nízkém tarifu je uložena do baterií a použita během vysokého tarifu.
 Uložení fotovoltaické energie pro pozdější využitíNespotřebovaná energie ze solárních panelů se ukládá do úložiště, čímž se výrazně zvyšuje její využití.
 Záložní zdroj energieMožnost překlenout výpadek sítě z úložiště.
 Reakce na spotřebuPoskytování činného výkonu na základě okamžité spotřeby.a také hladiny 1/4h maxima
 Zvýšení výkonu sítěNavýšení maximálního výkonu nad rámec možností přípojky nebo pojistky.
 Udržování napětíPodpora sítě při udržování napětí v zadaném rozpětí.
 Vyrovnávání fázíPřesměrování energie z vysokonapěťových do nízkonapěťových fází.
 Kompenzace jalového výkonuUzpůsobení účiníku sítě spotřebováním či vytvořením jalového výkonu.
 Přizpůsobení frekvenceUzpůsobení činného výkonu posílaného do/čerpaného ze sítě podle naměřené odchylky od nominální frekvence sítě.
 Micro-gridPoskytnutí energie v izolované síti v kombinaci s místními zdroji, například solárními panely, v době jejich neaktivity.
 Optimální provoz generátoruOptimalizace spotřeby paliva generátorů snížením počtu náběhů a prodloužením provozních časů v optimálním režimu.

Standardy a certifikace

 IP 55
BezpečnostIEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477, UL1741, UL9540, AS4777-2
  
SíťVDE-AR-N 4105, EN50438, IEEE 1547, IEEE 1547.1, UL1741 (další jsou v procesu schvalování)
EMCIEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
Životní prostředíETSI EN 300 019:2-1 (Třída 1.2), ETSI EN 300 019:2-2 (Třída 2.3), ETSI EN 300 019:2-3 (Třída 3.2)

Jak fungujeme pro vás

Schůzka a řešení (uložiště energie)

Na první schůzce probereme všechny vaše požadavky na optimalizaci. Měřením a analýzou sítě NN-VN (do 1000V…..VN do max.) všem odběratelům elektrické energie (typ A, B, C, D) a další odběratel. Provedeme kompletní analýzu odběru (stávající energie) a pomocí analyzátoru kvality el. energie, kompletní analýzu parametrů el. sítě

– měření činnosti kompenzačního zařízení
– měření parametrů 3f. sítě
– měření výskytu vyšších harmonických
– měření celkového odběru odběratele
– měření pro optimalizaci 1/4 hodinového tech. maxima
– měření toků činné a jalové energie
– měření nesymetrií
– měření flickru (krátkodobé poklesy napětí)

Ze získaných informací uděláme návrh systému uložiště energie pro vaši firmu, obec nebo město. Nabídku si společně probereme a po odsouhlasení podepíšeme smlouvu o dílo. Dle potřeb investora současně řešíme také dotace.

Podpis smlouvy

Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy následuje rezervace výkonu a příkonu u distributora elektrické energie. Jakmile obdržíme smlouvu o připojení, začíná proces realizace. Následuje ostrá projektové dokumentace dle potřeby stavby. Všechny druhy projektové dokumentace které jsou potřebné pro Vás samozřejmě rádi zpracujeme.

– Studie stavby- v případě že není realizovaná dříve
– Dokumentace pro územní rozhodnutí / řízení (DUR)
– Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP/DOS)
– Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
– Dokumentace skutečného provedení

Dle potřeb investora současně řešíme také dotace.

Realizace FVE

V souladu se smlouvou o dílo začneme instalaci uložiště. Po celou dobu výstavby je vám k dispozici zkušený projektant nebo projektový manažer dle velikosti kapacity uložiště.

Spuštění

Nejprve uvedeme do provozu v režimu (zkušebního provozu). Následuje vaše zaškolení a pak po ukončení (zkušebního provozu) uvedeme systém do standardního provozu a vy začínáte systém provozovat pro potřeby vaší společnosti, města nebo obce.
Realizace do 1Mh bod 1- 4 trvá…. 7 – max. 19 měsíců. Bez času získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu.