Nové podmínky dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaiku vám mohou přinést příspěvek až 205 000 korun

30. září 2021

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) mění od října 2021 své podmínky.

Podpora fotovoltaiky pro rodinné domy zůstává!
Nově nastavené podmínky by měly platit až do roku 2025. Dotace lze nově získat i na rekreační objekty a taky na dobíjecí stanice pro elektromobily Doteď bylo nutné, aby domácnost spotřebovala alespoň 70 % vyrobené energie, což výrazně ovlivňovalo a omezovalo velikost instalací. Podmínka se ruší. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje až na 205 000 korun.

Velikost fotovoltaické elektrárny a kapacita akumulátorů
Vybrat si můžete jakoukoliv velikost solární elektrárny. Podpora se však vztahuje jen na elektrárny do instalovaného výkonu 10 kWp. Na další fotovoltaické panely už příspěvek nedostanete. Majitelé fotovoltaik nad 10 kWp se už stávají podnikateli v energetice, z čehož potom plynou složitější podmínky a administrativa.
Upravují se pravidla pro velikosti bateriového úložiště. Doteď musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, teď je minimální poměr jedna k jedné. Tím se definuje spodní hranice instalované kapacity. Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není, dotaci lze však získat jen do výše 200 000 korun.

Proces podání žádosti o podporu je jednodušší
Nově je tak možné podat žádost kompletně online. Odpadá také povinnost energetického posudku. Dotaci z programu NZÚ pro vás zařídíme.

Pomůže kombinace technologií
Pokuste se při realizaci nebo obnově svého fotovoltaického systému kombinovat jednotlivé technologie, které přináší bonusy z dotačního programu. Pokud například už doma máte tepelné čerpadlo a pořídíte si k němu fotovoltaiku, která umožní, aby se přebytky využívaly právě k provozu čerpadla, dostanete se až ke stropu 205 000 korun.
Zajímavá je situace, pokud tepelné čerpadlo ještě nemáte a rozhodnete se jím nahradit původní elektrokotel nebo jiný zdroj tepla na tuhá paliva. Jestliže si k tomu navíc na střechu pořídíte solární elektrárnu, můžete čerpat podporu z více podoblastí programu. Až k 205tisícové dotaci tak získáte ještě jednorázový bonus 140 000 korun. Ještě zbývá připočíst 10 000 korun za kombinaci dvou technologií.
Svěřte svůj projekt Nám a my vám všechny informace o kombinacích technologií a bonusech vyřešíme. Potom samotné zvýhodnění pro váš projekt i získáme.

Jak dosáhnout nejvyšší podpory?
Maximálního příspěvku 205 000 korun se dá dosáhnout vhodně dimenzovanou sestavou fotovoltaiky s bateriovým úložištěm. Víme, jak na to, dotace jsou Náš druhý obor proto se na nás neváhejte obrátit.

Nabízíme zpracování Analýzy spotřeby energií

• Po předchozí domluvě se přijedeme podívat na technické vlastnosti vaší nemovitosti ovlivňující spotřebu energií
• Prověříme spolu s vámi spotřebu elektřiny a klidně naměříme a vystavíme protokol
• Na základě dat zjistíme roční spotřebu a průběhy spotřeby
• Během schůzky vám také rádi odpovíme na vše, co by vás ohledně fotovoltaické elektrárny a dobíjecích stanic zajímalo

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Příklady dotace kalkulace:

Nová zelená úsporám 2030. Fotovoltaika v tomto programu patří do kategorie C.3 s maximální výší podpory 200 000 Kč a maximálním pokrytí 50 % celkových výdajů. Dále je pak možné požádat ještě o příspěvek v rámci kategorie E na odborný posudek na FVE, a to ve výši 5 000 Kč.

Podporované jsou pouze nově vybudované systémy (dotaci nelze použít na rozšíření, či rekonstrukci stávajícího systému) a do maximálního výkonu 10 kWp.

Dotace je možné kombinovat (např. s dotací „D.4 Instalace dobíjecích stanice“ pro elektromobil, ale i s jakoukoli další kategorií) a získat tak nejen podporu pro rozsáhlejší projekt, ale i kombinační bonus – 10 000 Kč za každou kombinovanou dotaci.

Jednotková výše poskytované podpory na systémy FVE je znázorněna v tabulce.

Příklady dotace kalkulace:

FVE o výkonu 6 kWp bez akumulace.

40 000 + 4*10 000 = 80 000 (+ 5000 projektová dokumentace) = dotace 85 000Kč

FVE výkonu 6 kWp s akumulací 11 kWh

60 000 + 4*10 000 +11*10 000 = 210 000, (maximální výše 200 000 Kč, + 5000 Kč projektová dokumentace) = dotace 205 000Kč

FVE o výkonu 6 kWp s akumulací 11 kWh a s instalovanou dobíjecí stanicí pro elektromobil

60 000 + 4*10 000 +11*10 000 = 210 000, (maximální výše 200 000 Kč, + 5000 Kč projektová dokumentace) = 205 000 Kč pro FVE

205 000 + 30 000 (dobíjecí bod) + 10 000 (kombinační bonus) = dotace 245 000 Kč

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě.

V případě použití bateriového systému je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.

Při zájmu o stavbu FVE na domě zapsaném v katastru jako rekreační objekt je nutné předložit dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti.