Fotovoltaická elektrárna

je pro vás momentálně ideálním zdrojem energie potřebné pro provoz objektu. Zároveň je tímto způsobem možno docílit snížení nákladů rostoucích cen energií. Je-li elektrárna správně navržena, je možno využít až 100% energie z její výroby a snížit tak náklady na nákup energií. Nespotřebovanou energii je možno odprodat do distribuční soustavy ke vzájemné spokojenosti obou stran. Energii je také možno uložit do baterií a použít pro vlastní potřebu.

Jak fungujeme pro vás
1
Schůzka a řešení

Na první schůzce probereme všechny vaše požadavky na optimalizaci. Měřením a analýzou sítě NN (do 1000V…..VN) všem odběratelům elektrické energie (typ A, B, C, D) provedeme kompletní analýzu odběru (stávající energie) a pomocí analyzátoru kvality el. energie, který měří parametry el. sítě

– měření činnosti kompenzačního zařízení
– měření parametrů 3f. sítě
– měření výskytu vyšších harmonických
– měření celkového odběru odběratele
– měření pro optimalizaci 1/4 hodinového tech. maxima
– měření toků činné a jalové energie
– měření nesymetrií
– měření flickru (krátkodobé poklesy napětí)

Ze získaných informací uděláme návrh fotovoltaické elektrárny pro vaši firmu, obec nebo město. Nabídku si společně probereme a po odsouhlasení podepíšeme smlouvu o dílo.

2
Podpis smlouvy
Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy následuje rezervace výkonu pro vaši FVE u distributora elektrické energie. Jakmile obdržíme smlouvu o připojení výrobny, začíná proces realizace. Následuje ostrá projektové dokumentace dle potřeby stavby. Všechny druhy projektové dokumentace které jsou potřebné pro Vás samozřejmě rádi zpracujeme.

– Studie stavby
– Dokumentace pro územní rozhodnutí / řízení (DUR)
– Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP/DOS)
– Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
– Dokumentace skutečného provedení

3
Realizace FVE
V souladu se smlouvou o dílo začneme instalaci vaší fotovoltaické elektrárny. Po celou dobu výstavby je vám k dispozici zkušený projektant nebo projektový manažer dle velikosti elektrárny

4
Spuštění elektrárny
Elektrárnu nejprve uvedeme do provozu v režimu (zkušebního provozu). Následuje vaše zaškolení a pak po ukončení (zkušebního provozu ) uvedeme elektrárnu do standardního provozu a vy začínáte výrobu vlastní čisté energii pro potřeby vaší společnosti, města nebo obce.
Od 1 – 4 uplyne s vyřizováním všech potřebných povolení a administrativních náležitostí 6 – max 12 měsíců. Časová náročnost získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu min… 60 dní.